Wanneer wordt e-invoicing verplicht voor jouw onderneming? Bekijk het hier.
blog post header
 

Statistieken Ondernemen in België en Nederland (2022)

Eind 2022 polsten we in een enquête naar het doen en laten van 436 ondernemers uit de Lage Landen. De resultaten zijn binnen… en verrassend aangezien de economie woelige tijden doorstaat.

Inhoudstafel

Wat heb je als ondernemer aan statistieken uit 2022?

Ons ondernemersonderzoek geeft jou als ondernemer hopelijk een beter inzicht in het reilen en zeilen van je concullega’s in 2022. Het jaar is dan wel definitief voorbij, maar sommige cijfers…

 • kan je gebruiken als vergelijkingspunt. Hoe deed jouw bedrijf het in vergelijking met anderen?

 • kunnen je wakker schudden, of inspireren om de zaken in 2023 anders aan te pakken.


Statistieken verkoopfacturen 2022

In ons onderzoek peilden we alleen naar verkoopfacturen. Aankoopfacturen en het bedrag lieten we buiten beschouwing. Afhankelijk van het product of de dienst kan dat laatste immers heel uiteenlopend zijn.

We waren vooral nieuwsgierig naar het aantal verkoopfacturen, de betalingsperiode, het aantal herinneringen en tenslotte ook terugkerende opdrachten.

#1 Hoeveel facturen sturen bedrijven per jaar?

De meerderheid van de bevraagde bedrijven stuurde in 2022 meer dan 75 facturen per jaar. Een bedrijf stuurt minstens 25 facturen per jaar, of ruwweg 2 per maand.

hoeveelfacturensturenbedrijven.pngCijfers 2022: aantal verkoopfacturen

Verder vielen vooral de volgende cijfers op:

 • De omvang van het bedrijf is niet bepalend voor het aantal verzonden facturen. Sommige freelancers sturen jaarlijks meer dan 75 facturen. Anderzijds zijn er kleine en middelgrote bedrijven die jaarlijks minder dan 50 verkoopfacturen maken.

 • Op enkele uitzonderingen na bedraagt het aantal klanten zelden hetzelfde als het aantal facturen. Dit leidt tot de conclusie dat de meerderheid van de bedrijven loyale klanten heeft. Hoeveel dat percentage precies bedraagt, konden we niet achterhalen. Ook bevroegen we niet hoe bedrijven nieuwe klanten werven.

#2 Hoelang duurt het gemiddeld voor klanten facturen betalen?

De overgrote meerderheid van de facturen worden 3 weken betaald nadat ze verzonden zijn.

hoelangwachtenklantenomtebetalen.pngCijfers 2022: betaalperiodes facturen

Opvallend: 72% van de facturen die met CoManage gemaakt zijn, worden betaald binnen de 3 weken.

Zien de cijfers er voor jou minder goed uit? Lees dan zeker ons advies over hoe je openstaande facturen kan vermijden.

#3 Hoeveel herinneringen sturen bedrijven voor hun facturen?

Ongeveer 40% van de bedrijven hoeft klanten helemaal niet te herinneren aan hun factuur. Slecht iets meer dan 5% van de ondernemers bevindt zich op dat gebied in een minder comfortabele situatie.

Vanaf 2 herinneringsfacturen kan je heibel verwachten. Hoe stonden ondernemers er vorig jaar voor?

hoeveelherinneringen.pngCijfers 2022: herinneringsfacturen

Wat hier opvalt: Ondanks het feit dat de economische situatie er in 2022 niet rooskleurig uitzag, had slechts een minderheid van de ondernemingen te kampen met achterstallige betalingen.

#4 Hoeveel ondernemers voeren terugkerende opdrachten uit?

Meer dan 10% van de ondernemingen voert terugkerende opdrachten uit. Dat cijfer is vrij hoog. Het toont vooral aan dat veel ondernemers werk maken van zowel klantenbinding als de verdere ontwikkeling van hun zaak.

Het is namelijk niet voor elke sector vanzelfsprekend om diensten of producten aan te bieden die klanten regelmatig willen afnemen.

Maar zodra je hier een gouden formule hebt uitgewerkt, ligt de weg open naar een voorspelbaar inkomen.

hoeveelterugkerendeopdrachten.pngCijfers 2022: terugkerende facturen

Dit is enkel gebaseerd op de vraag of ondernemingen zogenaamde periodieke facturen sturen.

Dit houdt in dat

 • prijzen voor een bepaalde periode vastliggen.

 • diensten elke keer hetzelfde zijn. Dat kan bijvoorbeeld tuinonderhoud, maar net zo goed boekhouding zijn.

 • een uurtarief en gepresteerde uren buiten beschouwing gelaten worden.

 • de periode voor de facturen elke keer hetzelfde is. Dat kan een dag, week, maand, kwartaal of zelfs jaar zijn.


Statistieken uurtarief freelancers en ondernemers in 2022

In ons onderzoek gaf niet elke ondernemer een gemiddeld uurtarief door en dat valt logisch te verklaren. Als je een winkel uitbaat, heeft een uurtarief geen zin. Je openingstijden bepalen wanneer je klanten bij jou kunnen kopen.

#1 Hoeveel procent van de bedrijven hanteert een uurtarief?

De overgrote meerderheid van bedrijven (86,32%) hanteert een uurtarief. Er was geen significant onderscheid tussen eenmanszaken en kmo’s/mkb’s.

hoeveelbedrijvenhanterenuurtarief.pngCijfers 2022: uurtarief hanteren of niet

#2 Uurtarieven in 2022 voor bouw, marketing, creatieve beroepen en dienstverleners

Het gemiddelde uurtarief in 2022 van de bevraagde ondernemers bedroeg 60,25 euro, exclusief btw. Hierbij is geen rekening gehouden met de sector. Het hoogste uurtarief is 160 euro (consultancy) en het laagste bedroeg 40 euro.

Om per sector een gemiddeld uurtarief te kunnen bepalen, vermelden we hieronder geen sectoren die ondervertegenwoordigd waren in onze bevraging.

Er nam bijvoorbeeld slechts 1 garagist deel. In zo’n geval kan je het uurtarief moeilijk representatief noemen voor een sector.

gemiddelduurtarief.pngCijfers 2022: gemiddelde uurtarief voor bouw, marketing, creatives en diensten

Bouw: 

 • bouwbedrijven

 • schilders en behangers

 • schrijnwerkers

 • renovatiewerken

 • interieur  

 • installateurs (water, elektriciteit, warmtepompen, airco, zonnepanelen…)

 • loodgieters

 • metaalverwerkers

 • Enz. 

Marketing en reclame

 • reclamebureau

 • social media management

 • digital marketing

 • PR en communicatie

 • Enz. 

Diensten

 • tuinbouw, tuinaanleg, bloemen en planten

 • schoonmaak

 • dienstverlening bedrijven en kantoren

 • onderhoud en reparaties van auto's

 • catering

 • Enz.

Creatieve en grafische sector:

 • web designers

 • video producenten

 • animatiefilm

 • fotografen

 • audiovisuele producties en diensten

 • industriële designers

 • Enz.


Klant statistieken 2022

Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. In dat opzicht is het gemiddeld aantal klanten van een bedrijf meer een interessant weetje dan iets waaraan je je als ondernemer aan moet spiegelen.

 • Als freelancer, bijvoorbeeld, is het goed mogelijk dat je van 1 klant kan leven. Dit is vooral bij ICT’ers het geval die een lange periode voor dezelfde opdrachtgever werken.

 • Baat je daarentegen een garage uit, dan zal 1 klant je niet veel verder helpen. Tenzij… deze een uitgebreid wagenpark heeft.

Je snapt wel wat we bedoelen.

Laat ons even naar de cijfers uit ons onderzoek kijken.

#1 Hoeveel klanten heeft een freelancer/zelfstandige?

Bij de eenmanszaken was +1500 klanten de uitschieter. Deze bevindt zich niet toevallig in de retailsector. De zaak met het minste klanten (3) is actief in de bouwsector.

Het aantal klanten hangt vooral af van het aanbod

Kleren verkopen gaat sneller dan een huis bouwen.

hoeveelklanten.pngCijfers 2022: aantal klanten eenmanszaken

In de enquête vroegen we niet verder naar mogelijke samenwerkingsverbanden. Eenmanszaken kunnen natuurlijk een beroep doen op freelancers of onderaannemers. Dat opent de weg naar grotere projecten, of meer klanten.

#2 Hoeveel klanten heeft een kmo/mkb?

In ons onderzoek vroegen we niet naar het aantal personeelsleden van deelnemende bedrijven. De cijfers hieronder zijn dus voor ondernemingen vanaf 2 personen. Deze kunnen vennoten zijn die geen personeel in dienst hebben.

hoeveelklantenkmo.pngCijfers 2022: aantal klanten kleine en middelgrote bedrijven

Opvallend: Geen enkele kmo/mkb heeft minder dan 10 klanten, terwijl dat bij eenmanszaken wel het geval is.


Statistieken offertes 2022

We zijn aanbeland bij het laatste onderdeel van ons onderzoek: offertes. We peilden zowel naar het aantal, als naar de meest populaire periode.

#1 Hoeveel offertes sturen bedrijven per jaar?

In 2022 maakte de grote meerderheid van bedrijven minder dan 25 offertes per jaar. Dat is gemiddeld slechts 1 offerte om de 2 weken.

Een klein aantal bedrijven stuurt zelfs helemaal nooit een offerte. Verder zien de cijfers er als volgt uit:

hoeveeloffertessturenbedrijven.pngCijfers 2022: aantal verzonden offertes

In de antwoorden viel daarnaast het volgende op:

 • Enkel eenmanszaken met minder dan 20 klanten maken geen offertes op.

 • Daarentegen zijn er ook eenmanszaken die meer dan 75 offertes per jaar maken.

#2 In welk kwartaal vragen mensen het meeste offertes aan?

Gemiddeld vinden er in het eerste kwartaal van het jaar het minste offerte aanvragen plaats.

Dat valt logisch te verklaren.

 • Bedrijven stellen meestal op het einde van het jaar (Q4) hun budget op. Offerte aanvragen in het eerste kwartaal zijn in dit geval minder logisch.

 • Voor consumenten nemen de eindejaarsfeesten een grote hap uit het gezinsbudget. Verbouwingen en duurdere aankopen stellen ze uit tot er opnieuw financiële ademruimte is.

offerteaanvragenperkwartaal.pngCijfers 2022: offerte aanvragen per kwartaal

Over het 2022 ondernemersonderzoek

De statistieken en cijfers voor ondernemers in 2022 kwamen als volgt tot stand:

 • Alle deelnemers gebruiken CoManage als ondersteuning voor hun administratieve taken.

 • We bevroegen bewust enkel ondernemers uit Nederland en Vlaanderen. Het uurtarief zou bijvoorbeeld niet representatief zijn mochten er deelnemers zijn vanuit, bijvoorbeeld Oost-Europa (goedkoop), of de UK (duur).

 • We namen de anonieme online enquête af in december 2022.

 • Aan de deelname aan de enquête was geen prijs verbonden. We gaan er dan ook vanuit dat de deelnemers de antwoorden eerlijk invulden.

 • We houden onder onze gebruikers wel vaker enquêtes waarvan we de resultaten niet publiek delen. Deze bevragingen gaan dan specifiek over welke functionaliteiten ons team moet toevoegen om de administratie nog meer te vereenvoudigen. Of zelfs, waar mogelijk, te automatiseren.

Tenslotte willen we hier niet alle deelnemers aan ons onderzoek bedanken maar ook alle gebruikers! Mocht je daar (nog) niet toe behoren, dan ben jij ook bedankt omdat je tot het einde van ons artikel bent geraakt.

We hopen van harte dat deze cijfers jou als ondernemer op de een of andere manier geruststellen, of inspireren om er in 2023 het beste van te maken.

Probeer CoManage gratis uit
14 dagen zonder aankoopverplichting 👍
🚀
Gebruik net zoals 1500 andere bedrijven CoManage en vereenvoudig je administratie!
Test 14 dagen gratis
zonder aankoopverplichting 👍